10 180 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, strop poz. 0 poza strefa zabudowy inwestycji Sokratesa II A i B w Warszawie.