1 216 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, strop poz. 0 w inwestycji Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z podziemnym garażem wielostanowiskowym Złotopolska 3 i 5, nr ew. dz. 48 i 49, Obręb 4-10-05 Warszawa, dzielnica Targówek