2 143 m2 – uszczelnienie połączenia płyty fundamentowej, ścian fundamentowych w inwestycji UJK Kielce Medreh