4 609 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, płyty stropowej 0 poza strefa zabudowy, rampy w inwestycji zlokalizowany przy ul. Jana Kazimierza 49 w Warszawie ETAP II