9 406 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, stropu na poziomie +1 patio, zbiorników, stropów pośrednich, dylatacji konstrukcyjnych w budowie Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego z Usługami w Parterze i Garażem Wielopoziomowym w Pruszkowie w rejonie ulic: Powstańców, Al. Wojska Polskiego i Śląskiej.