2 389 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, płyty stropowej poz. „0” , rampa zjazdowa inwestycji przy ul. Kabackiej w Warszawie