2 387 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, rampy zjazdowej w inwestycji Budowa budynku mieszkalno – usługowego z garażami w podpiwniczeniu oraz parkingiem terenowym Ul. Zagnańska 84 Kielce