6 462 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, płyty stropowej poz. „0”, rampy zjazdowej, zbiornika p.poż. w budowie budynku mieszkalny wielorodzinny przy ul. Konstancińskiej w Warszawie