27 317 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, płyty stropowej poz. „0”, rampy zjazdowej, zbiornika w inwestycji The Park przy ul. Krakowiaków Orzechowa w Warszawie