12 933 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, stropów pośrednich, rampy zjazdowej w inwestycji Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego B2 z garażem podziemnym, zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Kasprzaka i Ordona w Warszawie.