4 574 m2 -uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych w inwestycji Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z Garażami
przy ul. Powstańców Ząbki