7 415 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, płyty stropowej poz. „0”, rampy zjazdowej, zbiornika p.poż. w inwestycji budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi” w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej.