4 011 m2 – uszczelnienie połączenia płyty fundamentowej, ścian, zbiornika w inwestycji Dolcan Al. Krakowska 181 w Warszawie.