509 m2 – uszczelnienie połączenia płyty fundamentowej, ścian, zbiornika w inwestycji West Station – Tunel Dworzec Zachodni w Warszawie.