7 280 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, płyty stropowej poza strefą zabudowy, zbiornik, rampa zjazdowa w inwestycji przy ul. Batalionów Chłopskich Etap III .