4 120 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, płyty stropowej poz. „0”, rampa zjazdowa w inwestycji mieszkaniowej w Kielcach przy ulicy Leszczyńskiej Etap II