388 m2 – uszczelnienie rampy zjazdowej stropowej zbiorników na budowie w Węgrowie