2 832 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej ze ścianami szczelinowymi, ścian fundamentowych, zbiornik wody hydrantowej, zbiornik retencyjny, zbiornik tryskaczowy w inwestycji Budynek biurowo usługowy ATRIUM SOUTH II  ul. I.L. Pereca Warszawa