7 006 m2 – uszczelnienie połączenia płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, stropu 0 poza strefą zabudowy w inwestycji budynek S6 i S7 osiedla Słoneczna Morena w Gdańsku przy ulicy Piekarniczej.