3 801 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych w budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ogrodowej 1 A w Józefowie.