3 821 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych w inwestycji przy ul. Księżycowej w Warszawie.