518 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, w inwestycji Rozbudowa zakładu produkcyjnego SEMPERTRANS Bełchatów Sp. z o.o. Rogowiec, ul. Transportowa 5 fundament F02, F05, F06 oraz F08