3953 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej na ścianach szczelinowych, zbiornika w inwestycji Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i parkingiem podziemnym Al. Krakowska 281 w Warszawie na działce nr ew. 91