5 537 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej na ścianach szczelinowych, ścian fundamentowych, stropów pośrednich, rampy zjazdowej, zbiornika w budowie Budynek wielofunkcyjny mieszkalno-biurowy z częścią handlową oraz usługową i parkingiem podziemnym przy ul. Przeskok 2 w Warszawie.