3 015 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, rampy zjazdowej, zbiornika w budowie – Wielorodzinny budynek mieszkalny z garażem  podziemnym przy  ul. Pełczyńskiego w Warszawie