364 m2 – uszczelnienie połączenia płyty fundamentowej, ścian fundamentowych w inwestycji – Budynek mieszkalny z wewnętrznymi inst. wod-kan, elektryczną, c.o., gazu, went. Mechanicznej i etap inwestycji np. Budowa budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego, stawu rekreacyjnego, kortu tenisowego, obiektów i urządzeń infrastr. techn. dz. 1112/3, 1115/2, 1171/4, 1173/2, 1215/1 w Jasionce