8 491 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, płyty stropowej poza strefą zabudowy, w inwestycji Arte Nowa B1 i B3 Zespół budynków mieszkalnych z aranżami podziemnymi, dojazdami oraz usługami przy ul. Jana Kazimierza 49 w Warszawie Na działce 59 6-05-02 oraz 18/1 6-05-02 na potrzeby wjazdu