514 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych w inwestycji Budowa jednego z dwóch budynków z parkingiem przy ul. 1-ego Maja w Kielcach