8 708 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, płyty stropowej poz. „0” poza strefa zabudowy, rampy zjazdowej, zbiornika w inwestycji Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, lokalami usługowymi i przynależną infrastrukturą położnego w Warszawie,  przy ul. Korkowej