1 675 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, płyty stropowej poz. „0” poza strefa zabudowy w inwestycji Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową na parterze , z parkingiem podziemnym, instalacją gazową wew,. dwoma murami oporowymi przy zjeździe do parkingu podziemnego i zagospodarowaniem terenu” zlokalizowanej w Białymstoku przy ulicy M.Konopnickiej (dz. Nr geod. 2159/4).