6 507 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, ułożenie maty bentonitowej pod płytą fundamentową, wykonanie izolacji przeciw wodnej za pomocą papy termozgrzewalnej, izolacji cieplnej ścian fundamentowych podziemia w inwestycji – mieszkaniowa OSTOJA WILANÓW, Faza C2 w Warszawie.