250 m2 – Uszczelnienie zbiornika p.poż. w budynku B dla inwestycji: Zbiornik p. poż. – ul. Wybrzeże Gdyńskie 27, Warszawa