4 294 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, stropu poz. 0 poza strefą zabudowy w inwestycji Zmiana zagospodarowania terenu dziedzińca Narodowego Instytutu Audiowizualnego wraz z budową garażu podziemnego oraz przebudową sanitariatów i elewacji budynku „C” i przebudową infrastruktury technicznej ul. Wałbrzyska 3/5 Warszawa.