1 729 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej w inwestycji przy ul. Kwarcianej w Kielcach.