4 398 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, zbiornika, rampy zjazdowej w inwestycji Zespół mieszkaniowy wielorodzinny z lokalami usługowymi i garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną  przy ul. Lazurowej, Dywizjonu 303 i Łokuciewskiego (dawna Narwik) w dzielnicy Bemowo m. St. Warszawy