6 026 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, płyty stropowej poz. 0 poza strefą zabudowy, rampy zjazdowej w budynku Budynek mieszkalny z parterem handlowo-usługowym garażem na kond. podziemnej i w części parteru – Ul. Okrzei, dz. Ew. 24/2 oraz 1/2 (wjazd, infrastruktura techniczna)