12 148 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, płyty stropowej poza stefa zabudowy, rampy zjazdowej, zbiornika w budowie Centrum Dziedzictwa Kulturowego przy ul. Boh. Warszawy 4 w Pruszkowie Działki ew. Nr: 474, 476/1, 476/2; Obręb 23.