2 805 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, płyty stropowej poz. „0” poza strefa zabudowy, rampy zjazdowej w inwestycji Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym, zjazdem oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. VIII Poprzecznej na terenie dzielnicy Wawer w Warszawie