Otrzymaliśmy wsparcie na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POIR.03.04.00-14-0064/20-00 w ramach działania 3.4 Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kwota dofinansowania 79 524.06.