REALIZACJE

Inwestycja THE PARK  ul. Krakowiaków/ul. Orzechowa – Warszawa – uszczelnienie styku starej ściany szczelinowej z nową

4 782 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, płyty stropowej poz. „0” poza strefa zabudowy, zbiornika, rampy zjazdowej w budowie Budynek mieszkalny wielorodzinny warszawa ul. Strumykowa

9 877 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, płyty stropowej poz. „0” poza strefa zabudowy, zbiornika w budowie Budynek mieszkalny wielorodzinny “Przy Promenadzie etap IV” z usługami z garażem podziemnym ul. Rechniewskiego oraz Przedszkole „Przy Promenadzie” ul. Mikołajczyka w Warszawie

4 096 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, płyty stropowej poz. „0” poza strefa zabudowy, zbiornika, rampy zjazdowej w budowie Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Białymstoku przy ul. Skorupskiej

2 805 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, płyty stropowej poz. „0” poza strefa zabudowy, rampy zjazdowej w inwestycji Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym przy ul. Mieleckiej w dzielnicy Wawer  w Warszawie

2 805 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, płyty stropowej poz. „0” poza strefa zabudowy, rampy zjazdowej w inwestycji Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym, zjazdem oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. VIII Poprzecznej na terenie dzielnicy Wawer w Warszawie

1 643 m2 – ścian fundamentowych na ławach, płyty stropowej poz. „0”, w inwestycji Garaż  podziemny  wielostanowiskowy  przy ul. Paderewskiego  w  Radomiu

12 148 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, płyty stropowej poza stefa zabudowy, rampy zjazdowej, zbiornika w budowie Centrum Dziedzictwa Kulturowego przy ul. Boh. Warszawy 4 w Pruszkowie Działki ew. Nr: 474, 476/1, 476/2; Obręb 23.

6 026 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, płyty stropowej poz. 0 poza strefą zabudowy, rampy zjazdowej w budynku Budynek mieszkalny z parterem handlowo-usługowym garażem na kond. podziemnej i w części parteru – Ul. Okrzei, dz. Ew. 24/2 oraz 1/2 (wjazd, infrastruktura techniczna)

4 398 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, zbiornika, rampy zjazdowej w inwestycji Zespół mieszkaniowy wielorodzinny z lokalami usługowymi i garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną  przy ul. Lazurowej, Dywizjonu 303 i Łokuciewskiego (dawna Narwik) w dzielnicy Bemowo m. St. Warszawy