REALIZACJE

Wykonanie uszczelnień za pomocą iniekcji wysoko ciśnieniowej w istniejącym budynku Międzynarodowe Centrum Badania i Leczenia Częściowej Głuchoty w Kajetanach

1 879 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych w inwestycji “Wykonanie stanu surowego obiektu – Kompleks Biurowy “Aquarius Business House”  – Wrocław, ul. Swobodna, ul. Borowska (Etap II)”

14 223 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, zbiorników w inwestycji przy ul. Ostrobramskiej w Warszawie

1 000 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej i ścian za pomocą mat bentonitowych Bentizol HB3 w inwestycji przy ul. Racławickiej 98 w Warszawie

2 524 m2 – uszczelnienie dachu, ścianki dachowej w budynkach A1, A2, A3, A4, A5 w inwestycji Powiśle Park przy ul. Kruczkowskiego w Warszawie

140 m2 – wykonanie hydroizolacji na połączeniu płyty fundamentowej ze ściana fundamentową przy ul. Syta w Warszawie

8 000 m2 –