REALIZACJE

195 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowychw w budowie Zakładu Produkcji Farmaceutycznej Polfa Łódź w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Langiewicza 58

2 385 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowychw, płyty stropowej poz. “0”, rampy zjazdowej w inwestycji zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Osieckiej 49-51

14 861 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, płyty stropowej poz. “0” w budynku mieszkalnym “Atelier”przy ul. Przasnyskiej w Warszawie

1 400 m2 – wykonanie hydroizolacji płyty fundamentowej i ścian fundamentowych w budowie- zabudowa mieszkalna wielorodzinna przy ul. Rapackiego / ks. Warcisława w Szczecinie

18 530 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, płyty stropowej poz. “-1”, płyty stropowej poz. “0” w budowie zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego “Ostroroga” etap I i II W Warszawie