REALIZACJE

2 315 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, płyty stropowej poz. “0”, rampy zjazdowej w budowie przy ul. Marynarskiej w Warszawie

691 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, płyty stropowej zbiornika p.poż. oraz płyty fundamentowej, ścian fundamentowych zbiornika retencyjnego w budowie Lidla w Warszawie przy ul. Głębockiej

3 073 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych w budowie budynku mieszkalno-usługowego Warszawa ul. Sowińskiego

1 675 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, płyty stropowej poz. “0” w bydynku wielorodzinnym, Warszawa przy ul. Boryszewskiej

948 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, płyty stropowej poz. “0” w bydynku wielorodzinnym “Sun House: etap III Pruszków, ul. Rozbray

1 487 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, płyty dolnej-ścian-stropu zbiorników p.poż. w budowie budynku z garażem podziemnym przy ul. Karolkowej róg Grzybowskiej w Warszawie

1 405 m2 – uszczelnienie płyty stropowej (dach zielony) w budynku wielorodzinnym „Sun House” etap II Pruszków, ul. Rozbrat