REALIZACJE

873 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, zbiornika w inwestycji rozbudowa centrum handlowo-rozrywkowego “Promenada” – faza I Ul. Ostrobramska 75C, Warszawa

4 294 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, stropu poz. 0 poza strefą zabudowy w inwestycji Zmiana zagospodarowania terenu dziedzińca Narodowego Instytutu Audiowizualnego wraz z budową garażu podziemnego oraz przebudową sanitariatów i elewacji budynku „C” i przebudową infrastruktury technicznej ul. Wałbrzyska 3/5 Warszawa.

2 399 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej na ścianach szczelinowych, ścian fundamentowych, zbiornika w inwestycji Kompleksowe wykonanie prac budowlanych dotyczących inwestycji mieszkalnej położonej w Warszawie przy ul. Niemcewicza”.

1 735 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej na ścianach szczelinowych , stropu poz. 0 poza strefa zabudowy, rampy, zbiornika w inwestycji Budynek wielorodzinny wraz z usługami przy ul. Huculskiej 5

6 507 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, ułożenie maty bentonitowej pod płytą fundamentową, wykonanie izolacji przeciw wodnej za pomocą papy termozgrzewalnej, izolacji cieplnej ścian fundamentowych podziemia w inwestycji – mieszkaniowa OSTOJA WILANÓW, Faza C2 w Warszawie.