REALIZACJE

2 237 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej na ścianach szczelinowych – biała wanna i mata bentonitowa, zbiornik, rampa zjazdowe w inwestycji Budynek biurowy z usługami w parterze i parkingiem podziemnym wraz z budową zjazdów i infrastrukturą techniczną przy ul. Grzybowskiej 43 w Warszawie

3 041 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej na ścianach szczelinowych, ścian fundamentowych, rampy zjazdowej w budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami ul. Okrzei 14 i ul. Sierakowskiego WARSZAWA

3 015 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, rampy zjazdowej, zbiornika w budowie – Wielorodzinny budynek mieszkalny z garażem  podziemnym przy  ul. Pełczyńskiego w Warszawie

5 537 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej na ścianach szczelinowych, ścian fundamentowych, stropów pośrednich, rampy zjazdowej, zbiornika w budowie Budynek wielofunkcyjny mieszkalno-biurowy z częścią handlową oraz usługową i parkingiem podziemnym przy ul. Przeskok 2 w Warszawie.

6 290 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, płyty stropowej poz. „0”, rampy zjazdowej, w budowie Budynek Mieszkalny Wielorodzinny  Warszawa – Targówek ul. Ogińskiego „Nowe Bródno”.

3953 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej na ścianach szczelinowych, zbiornika w inwestycji Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i parkingiem podziemnym Al. Krakowska 281 w Warszawie na działce nr ew. 91

518 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, w inwestycji Rozbudowa zakładu produkcyjnego SEMPERTRANS Bełchatów Sp. z o.o. Rogowiec, ul. Transportowa 5 fundament F02, F05, F06 oraz F08

3 821 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych w inwestycji przy ul. Księżycowej w Warszawie.